XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się XII Europejski Kongres Gospodarczy – jedno z najważniejszych wydarzeń, służące dyskusjom na temat inwestycji i ekonomii oraz funduszom unijnym. – Od polityków oczekuje się skuteczności, bo to wpływa później na stabilność samorządów terytorialnych – mówił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, w tym roku kongres gospodarczy odbywa się w formie hybrydowej, część uczestników bierze w nim udział online. W otwarciu udział brali: marszałek województwa, Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezydent Katowic, Marcin Krupa.