Współpraca Sądu Rejonowego z biblioteką – dziś instytucje podpisały porozumienie

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji 2018 Sąd Rejonowy w Raciborzu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zorganizowały debatę pt. „Praktyczne aspekty stosowania mediacji. Określenie przyczyn niedostatecznej popularności mediacji oraz działań w celu zwiększenia jej znajomości i efektywności”.

Debata odbyła się 16 października w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej przy Rynku 12 a wzięli w niej udział zaproszeni goście m.in. sędziowie, mediatorzy, pełnomocnicy, kuratorzy, przedstawiciele szkół, ośrodków pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, policji oraz uczniowie kółka prawniczego z ZSO nr 1 w Raciborzu. Na debatę przybyli również: Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Jolanta Żak oraz dr Grzegorz Frączek- mediator, Członek Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Gorącą dyskusję poprzedziło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Sądu Rejonowego w Raciborzu reprezentowanego przez Marzenę Korzonek oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu reprezentowanej przez Małgorzatę Szczygielską.

Na początku głos zabrał gość debaty: SSR Stefania Wolska- wieloletnia Wiceprezes Sądu Rejonowego w Raciborzu, sędzia w stanie spoczynku, a następnie sędziowie: SSR Marzena Korzonek, SSR Ewa Kosiorowska i SSR Monika Mańka; mediatorzy: dr Patryk Kujan, Natalia Lewnadowska-Fac, która przedstawiła wystąpienie przygotowane przez Ewelinę Karolewską-Lisztwan i Małgorzata Romańczuk oraz adwokat Barbara Gniewek.

Po części przemówień przystąpiono do moderowanej dyskusji, której wynikiem było określenie działań mających na celu zwiększenie znajomości i efektywności mediacji. Obecność stałego mediatora w szkole, spotkanie mediatorów z pełnomocnikami czy przeszkolenie policjantów i dzielnicowych to tylko niektóre z wypracowanych w trakcie spotkania postulatów, nad którymi teraz pochyli się Sąd Rejonowy w Raciborzu.

Ale to nie koniec spotkań z mediacją w tym tygodniu! Już w najbliższy czwartek 18 października o godz. 17.00 także w bibliotece przy Rynku 12 odbędzie się wykład otwarty pt. „Poznaj mediację- pozasądową metodę rozwiązywania sporów”, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest mediacja i kim jest mediator? Na czym polega mediacja? Kto może z niej skorzystać? Ile kosztuje? Gdzie znaleźć mediatora? Prowadzący spotkanie – Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzena Korzonek oraz kurator sądowy i mediator Patryk Kujan będą przekonywać, że nie każdy spór musi kończyć się długim i kosztownym postępowaniem w sądzie a tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów jest mediacja! Serdecznie zapraszamy.

autor: MiPBP w Raciborzu