Współpraca PGG z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku

Polska Grupa Górnicza nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. Na mocy podpisanego porozumienia, PGG będzie organizować praktyczną naukę zawodu dla elektryków i ślusarzy. Nastoletni pracownicy będą zatrudnieni w KWK ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwałowice. Uczniowie odbywający praktyki otrzymają wynagrodzenie przysługujące pracownikom młodocianym.

Szkoła zapewni uczniom kształcenie i realizację podstawy programowej w zakresie przedmiotów ogólnych i teoretycznych przedmiotów zawodowych. Uczniowie odbywający praktyki otrzymają wynagrodzenie przysługujące pracownikom młodocianym, obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. PGG zawierając pierwszą umowę dualną ma nadzieję na pozytywne doświadczenie w kształceniu młodocianych od podstaw, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pracodawcy.

Ze strony PGG porozumienia podpisali Jerzy Janczewski, wiceprezes PGG do spraw pracowniczych oraz Andrzej Paniczek, wiceprezes PGG do spraw finansowych. Szkołę reprezentował Marek Holona, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybniku.