Odbiór produktów żywnościowych już w tym tygodniu

Kolejna partia żywności trafi do potrzebujących. 12 kwietnia w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Rzecznej 24, będą wydawane produkty żywnościowe w ramach unijnej pomocy. Żywność będzie można odebrać w godzinach od 11:15 do 15:30. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.