Wsparcie dla pracodawców w ramach Tarczy antykryzysowej

Do końca czerwca br. Powiatowy Urząd  Pracy w Raciborzu  w ramach Tarczy antykryzysowej wypłacił już 16.615.000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono pozytywnie 3323 wnioski. Ponadto realizowane są wnioski na pozostałe działania z pakietu atykryzysowego takie jak:

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – rozpatrzono pozytywnie 408 wniosków o dofinansowanie na kwotę 10.212.667,05 zł.

– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – rozpatrzono pozytywnie 502 wnioski na kwotę 1.723.540,00 zł.

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych – rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski na kwotę 25.435,00 zł.

Łączna kwota wsparcia dla  firm na dzień 30.06.2020 r. wynosi  28.576,642,05 zł.