Pożyczka z PUP będzie umarzana bez składania wniosków

W związku z wejściem w życie z dniem 24.06.2020r. ustawy o Tarczy antykryzysowej 4.0, zgodnie z art. 97 ust.4  (Dz.U 2020 poz. 1086) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje mikroprzedsiębiorców, iż pożyczka będzie umarzana automatycznie po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki (data udzielenia pożyczki to dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto pożyczkobiorcy).

Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi już składać wniosku o umorzenie.

Powyższe ma zastosowanie do wszystkich  pożyczek udzielonych przed wejściem w życie Tarczy antykryzysowej 4.0, a zawarte umowy nie będą aneksowane (będą podlegały modyfikacji z mocy prawa, zgodnie z zapisem art. 97 ust.1,2 i 3 tejże ustawy).