Wraca strefa płatnego parkowania. Kierowcy początkowo nie będą karani

Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu, podobnie jak pozostałe jednostki podległe pod Urząd Miasta pracuje na pełnych obrotach. To co najważniejsze, w tym trudnym okresie firma utrzymuje stan zatrudnienia i nie przewiduje zwolnień pracowników. – Zamknięta od 18 marca strefa płatnego parkowania wraca 11 maja – tłumaczy prezes PK Bogdan Gawliczek.

– Z dniem 11 maja nie nastąpi egzekwowanie wszystkich kar – zapewnia prezes PK.

O tym, że kierowca znajduje się w strefie płatnego parkowania informuje oznakowanie poziomie i pionowe. Informacja, jak dokonać opłaty znajduje się na urządzeniach.