Dodatkowe środki na rozwój opolskich wsi


Lokalne Grupy Działania terenu Opolszczyzny otrzymają dodatkowo ponad 3 miliony 630 tysięcy złotych. To bonus dla tych, którzy najlepiej realizują swoje lokalne strategie rozwoju, sprawnie i efektywnie dzielą wśród beneficjentów pieniądze na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

O dodatkowe pieniądze starało się pięć Lokalnych Grup Działania terenu Opolszczyzny – i wszystkie taką pomoc otrzymają. Nabory wniosków na nowe działania w każdej z LGD zaplanowane zostały na drugie półrocze tego roku. Konkretne terminy jeszcze nie zostały ustalone.