Woda jest już zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu poinformował, że  badania jakości wody: podawanej do sieci na stacji w Rudyszwałdzie oraz na sieci wodociągowej w miejscowości Zabełków wykazały jej przydatność do picia pod względem mikrobiologicznym. Stacja w Rudyszwaładzie zasila miejscowości: Zabełków, Chałupki, Rudyszwałd w gminie Krzyżanowice.