Wczoraj Ostróg dziś Proszowiec i Stara Wieś

Ruszył cykl spotkań prezydenta Dariusza Polowego z mieszkańcami Raciborza. Wczoraj (14.09) o stanie finansów miasta oraz sprawach istotnych dla dzielnicy Ostróg prezydent rozmawiał z mieszkańcami w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1. Spotkanie trwało trzy godziny. Prezydent przekazał mieszkańcom aktualne informacje o realizowanych zadaniach w tej części miasta, a także poinformował zgromadzonych mieszkańców o planowanych inwestycjach: m. in. budowie drugiego publicznego żłobka przy ul. Bielskiej oraz remontach ulic zaplanowanych na 2021 rok: Cecylii i Rodziewiczówny. Do 6 października prezydent odwiedzi każdą z dzielnic.

Mieszkańcy Ostroga zgłosili szereg nurtujących ich spraw. Dotyczyły one między innymi:
– dużego potoku pieszych w godzinach porannych w obrębie przejścia dla pieszych za mostem zamkowym na wysokości stacji paliw.
– bezpieczeństwa pieszych na moście zamkowym,
– wniosku o wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Siwonia,
– dodatkowych miejsc parkingowych w obrębie bloków przy ul. Królewskiej,
– pilnego remontu ulic Elżbiety, Cecylii, Orzeszkowej
– ”wąskiego gardła”, potrzeba poprawy drożności ruchu na ul. Lotniczej, Przejazdowej i Bielskiej,
– ogródków działkowych – propozycja objęcia terenu zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
– rozwiązania komunikacyjnego na wysokości Dębicza – dlaczego nie powstanie tam rondo (przyczyna: brak zgody PKP  TLK na likwidację linii kolejowej),
– losów zielonego placu pomiędzy szkołami: specjalną oraz SP nr 1 (Prezydent poinformował o odstąpieniu od planów lokalizacji tam inwestycji budowy żłobka),
– sposobu koszenia wałów wzdłuż Odry,
– wyznaczenia wybiegu dla psów w rejonie ul. Lotniczej/Siwonia.
– przełożenia płyt chodnikowych na deptakach na Osiedlu XXX-lecia i wniosku o doświetlenie

Dziś prezydent spotka się  z mieszkańcami Starej Wsi i Proszowca. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00 w Domu Kultury Strzecha.