Pomoc dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Powiat Raciborski rozpoczął wydawanie laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego do Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Sprzęt został zakupiony w związki z realizacją Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Do sześciu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, działających na terenie Powiatu, trafi łącznie 40 laptopów, 7 projektorów i 5 tablic interaktywnych.

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej Magdalena Strzelczyk odbierze sprzęt dla 5 placówek, tj.: dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nędzy, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Cyprzanowie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Samborowicach i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Raciborzu. Przekazanych będzie tam 30 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 5 projektorów i 5 tablic interaktywnych.

Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu Siostrze Rozalii Krzyżewskiej przekazanych zostanie 10 laptopów wraz z oprogramowaniem i 2 projektory.