W Żorach powstanie akcelerator biznesowy „KSSENON”.

Umowę w tej sprawie podpiszą marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz prezes strefy ekonomicznej w Żorach Janusz Michałek. Akcelerator biznesowy KSSENON to centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Strefa otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrum kreatywności i innowacji. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał środki z funduszy europejskich na realizacje naszego projektu w wysokości blisko 41 mln zł.

Akcelerator Biznesowy KSSENON zakłada budowę w Żorach na terenie KSSE kompleksu czterech hal. Każdy z zaprojektowanych budynków będzie się składał z 8 modularnych boksów przemysłowych z komplementarną częścią o charakterze pozaprzemysłowym wraz z otoczeniem. Założenia projektowe pozwalają na elastyczne podejście i regulowanie powierzchni w zależności od potrzeb przedsiębiorcy. Hale przeznaczone będą do kilkuletniego wynajmu na prowadzenie działalności w oparciu o nowoczesną infrastrukturę w biznesowym sąsiedztwie. Wielkość hal jest dopasowana do potrzeb przedsiębiorstw, w tym z sektora MŚP, w taki sposób, aby nie zaburzyć relacji kosztów dzierżawy w stosunku do bieżącej działalności operacyjnej.

W ramach projektu KSSENON powstanie także m.in. Centrum Kompetencji (złożone m.in. z części służącej realizacji warsztatów wirtualnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii m.in. VR, czy programy symulacyjne) i Centrum Cooworkingu.