Szpital w Kluczborku w całości dla chorych na COVID-19

Szpital w Kluczborku wstrzymuje od dziś (26.10) przyjęcia pacjentów bez potwierdzonego zakażenia Sars Cov-2 na oddziały: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii i laryngologii. Do odwołania wstrzymana jest działalność poradni specjalistycznych oraz pracowni badan endoskopowych.  Pacjenci zewnętrzni nie skorzystają także z pracowni: rentgenowskiej mammografii oraz tomografii komputerowej. Placówka w całości ma zostać przeznaczona dla chorych  na COVID-19.