W Skrzyszowie i Łaziskach ruszają remonty dróg

Uwaga kierowcy od poniedziałku (05.07)  utrudnienia na powiatowych drogach w gminie Godów. Prace będą prowadzone w Skrzyszowie i Łaziskach.

W Skrzyszowie na ulicy 1 Maja prowadzone będą roboty związane z usuwaniem usterek w nawierzchni jezdni w ramach udzielonej gwarancji. Na drodze pojawią się znaki informujące o robotach. Można się również spodziewać ręcznego kierowania ruchem.

5 lipca, rozpoczyna się również przebudowa ulicy Dworcowej w Łaziskach na odcinku od siedziby firmy “DIG Świtała” do posesji nr 22. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi wraz z jej odwodnieniem. Wartość inwestycji wyniesie 772 904,59 zł.

Z powodu tej inwestycji kierowcy muszą się liczyć z istotnymi zmianami w organizacji ruchu drogowego.  Z uwagi na technologię robót nie ma możliwości prowadzenia robót przy utrzymaniu ruchu kołowego. Droga zostanie zamknięta dla ruchu. W związku z tym od Turzy Śląskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Kościuszki) jak również od strony Łazisk (skrzyżowanie z ulicą Powstańców Śląskich) pojawi się oznakowanie informujące kierowców o braku możliwości przejazdu. Wykonawca planuje zakończyć roboty z końcem września.