W Rydułtowach powstał punkt konsultacyjny programu “Czyste Powietrze”

Rydułtowy mają własny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny programu “Czyste Powietrze”. Wczoraj (24.02) burmistrz miasta Marcin Połomski w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adama Lewandowskiego oraz Senator Ewy Gawędy dokonał otwarcia.

– Jeśli gmina do końca lutego zgłosi akces o prowadzenie punktu konsultacyjnego programu ,,Czyste Powietrze” i do końca maja taki punkt otworzy, będzie mogła wystąpić o pewne bonusy – tłumaczy wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski.

Wśród bonusów jest 30 tys. zł na prowadzenie biura w pierwszym roku działalności, 9 tys. zł na początek, a potem po 7 tys. zł za każdy kwartał. Obowiązkiem będzie prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców, posiadanie w punkcie ulotek dla mieszkańców oraz dogodne dla mieszkańców godziny otwarcia punktów.

Jeśli mieszkańcy Rydułtów złożą najwięcej wniosków w województwie śląskim, wtedy Rydułtowy otrzymają 1 mln zł z ogólnej puli. Dodatkowo za każdy wniosek o dofinansowanie podwyższone (maksymalne), czyli obejmujące zarówno wymianę źródła ciepła, jak i termomodernizację, punkt otrzyma 150 zł za zwrot kosztów. Do tej pory było to 100 zł w innych punktach działających na terenie powiatu.