Ruszyła realizacja funduszu sołeckiego

W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego w gminie Głogówek zaplanowano realizację 56 zadań. W ich ramach 25 sołectw zainwestuje w swoje świetlice, place zabaw, drogi, chodniki i tereny zielone. Mówi Aleksandra Makówka, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Łączna pula funduszu sołeckiego w całej gminie wynosi prawie 600 tys. zł.