W Rybniku ruszył program “Stop Smog”

Do końca roku można składać wnioski w ramach wdrażanego przez miasto Rybnik programu „Stop Smog”.  Program polega na wymianie bądź likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji budynku lub podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź gazowej w budynkach jednorodzinnych.

Program kierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych – zostanie nim objętych do 100 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą może być właściciel bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (lub wyodrębnionych lokali w budynkach jednorodzinnych) na terenie Miasta Rybnika. Wnioskodawcy muszą zamieszkiwać w budynku objętym wnioskiem.

Co ważne, program „Stop Smog” nie polega na udzielaniu dotacji. Miasto realizuje prace, działając jako inwestor (realizuje przedsięwzięcia w konkretnych budynkach na podstawie umowy podpisanej z właścicielem). Miasto odpowiada za wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych oraz nadzór nad inwestycją, sam uczestnik programu nie otrzymuje pieniędzy i nie wybiera sam wykonawcy. Maksymalna koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez wkładu własnego beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 53 000 złotych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Po weryfikacji wniosków stworzony zostanie ranking, gdzie na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawane będą punkty. Osoby z największą liczbą punktów zostaną uczestnikami programu (beneficjentami).

Szczegółowe zasady udziału w programie przybliża przygotowany dla mieszkańców poradnik, który przesyłam w załączeniu. Został on również opublikowany na stronie miasta, w dziale dotyczącym programu.

Stosowne dokumenty niezbędne do włożenia wniosku o udział w programie znaleźć można na podstronie Programu „Stop Smog”, pod adresem: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/program-stop-smog