Kolejny etap scalania gruntów w Gminie Pietrowice Wielkie

W powiecie raciborskim trwa realizacja zadania scalania gruntów. Starosta Grzegorz Swoboda wraz z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem kontrolowali postęp prac na drogach transportu rolnego w Gminie Pietrowice Wielkie.

Przypomnijmy, w tym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, scalanie gruntów odbywa się w Gminie Pietrowice Wielkie w sołectwach Amandów i Krowiarki. Koszt realizacji operacji wynosi 11 084 525,80 zł. Są to środki zewnętrzne w całości pozyskane przez Powiat Raciborski. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to prawie 1330 ha, zlokalizowanych na terenach rolnych Amandowa i Krowiarek. W zakresie zagospodarowania poscaleniowego trwa przebudowa i utwardzenie ponad 16 km dróg. Zostaną również oczyszczone i udrożnione rowy wraz z przepustami oraz przełożone rurociągi drenarskie.