W Rybniku popłynie zielona energia z gazu składowiskowego


Na rybnickim składowisku odpadów komunalnych powstała hala z agregatami do produkcji energii zasilanych biogazem składowiskowym. Zadanie realizuje inwestor, z którym miejska spółka podpisała w roku 2016 stosowną umowę. Elektrownia posiada trzy generatory o łącznej mocy 490 KW. – Roczna produkcja prądu z gazu składowiskowego wyniesie około 4 tysiące MW – mówi Leszek Kulawik, inwestor.

Inwestor podpisał z miastem umowę na dzierżawę gazu na 17 lat. Budowa elektrowni pochłonęła 1 mln złotych. Jej koszt ma się zwrócić w ciągu 5 lat.

– Ta inwestycja na pewno ma na celu poprawę jakości powietrza i  ochronę środowiska – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Ze studni odgazowujących ulatnia się ponad 700 tys. metrów sześciennych gazu zawierającego  55 procent metanu – wyjaśnia Jarosław Sikora, prezes spółki Hossa.

Inwestycja zakłada pozyskiwanie biogazu z III kwatery poprzez zabudowanie kanałów gazowych oraz podłączenie i jego energetyczne wykorzystanie z pochodni.