W Rybniku budowane są mieszkania socjalne

W dzielnicy Niedobczyce, przy ul. Wincentego Kadłubka trwa budowa mieszkań socjalnych. W nowo powstałym budynku znajdą się lokale mieszkalne, o średniej powierzchni 40 m kw.

Budowany przy ul. Kadłubka obiekt o prostej i zwartej bryle, zaprojektowany został w standardzie multi-komfort. Będzie tu 8 lokali mieszkalnych – każde mieszkanie będzie posiadało niezależne wejście. W budynku nie ma klatek schodowych ani części wspólnych. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 327,08 m2.

Inwestycja w całości zostanie zrealizowana przez Miasto Rybnik, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił bezzwrotnej dotacji w wysokości – 425.226,58 zł, co pokryje 35% kosztów zadania.

Inwestycja realizowana przez rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest częścią pilotażowego programu RBS – Rybnickie Budownictwo Społeczne, na realizację którego Miasto uzyskało prawie 2,8 mln zł dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach tego programu, prócz budynku socjalnego, powstaną również dwa 16-mieszkaniowe budynki komunalne – te usytuowane będą przy ul. Kolejowej.

– Inwestowanie w rozwój budownictwa socjalnego i komunalnego to jedno z priorytetowych zadań miasta – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Dzięki otrzymanej dotacji, mamy możliwość budowy nowych budynków mieszkalnych, a to to ważny krok na drodze do poszerzania oferty mieszkaniowej Rybnika – dodaje prezydent.

Nowe, energooszczędne budynki to realne korzyści dla miasta, które obniżą koszty eksploatacyjne oraz zredukują do absolutnego minimum zużycie paliw wykorzystywanych do ich ogrzewania. Zastosowanie przy budowie wysokiej jakości materiałów w przyszłości przyniesie wymierne korzyści oraz oszczędności związane z eksploatacją budynków.