Paweł Macha na stronie urzędu gminy pokazał, ile urząd płaci nauczycielom

Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha na stronie urzędu gminy dziękuje nauczycielom, którzy przyszli do pracy. Składa serdeczne podziękowanie za odpowiedzialne podejście do pracy i zapewnienie opieki dzieciom. Załączył także informacje o wynagrodzeniach nauczycieli za 2018 rok.

Składam podziękowanie osobom, które przystąpiły do pracy i zapewniają opiekę dzieciom.
Sytuacja kryzysowa, z jaką mamy do czynienia w związku ze strajkiem w placówkach oświatowych, skłania do refleksji na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Kuźnia Raciborska. Szkoły niepubliczne, nie samorządowe i prywatne nie przystąpiły do strajku. Może to jest pomysł na sprawne, efektywne prowadzenie nauczania także w naszej gminie? – czytamy na stronie urzędu Gminy w Kuźni Raciborskiej.

W załączeniu przedstawiam informację z wypłaconych w 2018 średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Kuźnia Raciborska w placówkach publicznych oraz wydatki Gminy na edukację w 2019r. z podziałem na wydatki pochodzące z subwencji i z budżetu Gminy.