Egzaminy gimnazjalne w województwie śląskim zgodnie z planem

Egzamin gimnazjalny w województwie śląskim odbędzie się w ponad 700 szkołach, tj. w gimnazjach i szkołach, w których są prowadzone klasy gimnazjalne. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że wszystkie szkoły są gotowe do przeprowadzenia egzaminu. Zespoły nadzorujące zostały powołane.

Do Kuratorium Oświaty w Katowicach zgłosiło się ponad 500 nauczycieli chętnych do pracy w zespołach nadzorujących. Wizytatorzy na bieżąco przekazują dyrektorom kontakt do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Dyrektorzy szkół mogą zmienić, uzupełnić skład zespołu nadzorującego nawet w dniu egzaminu.