Urząd Marszałkowski z rekordową kwotą z RPO

966 milionów euro – na taką kwotę w ramach regionalnego programu na lata 2021-2027 może liczyć województwo opolskie. – To niebagatelna kwota, zwłaszcza, że przeznaczona na sprawy społeczne związane są z rynkiem usług społecznych, rynkiem pracy i rynkiem edukacji  – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

W ramach kształcenia ustawicznego realizowane będą m.in. Europejski Budżet Obywatelski, Europejski Młodzieżowy Budżet Obywatelski czy Baza Usług Rozwojowych.

W ramach wspierania społeczeństwa przyjmującego migrantów to centrum integracji cudzoziemców nie tylko w Opolu, ale i w powiatach, a w ramach opieki długoterminowej to m. in. funkcjonowanie już dobrze znanych Marszałkowskich Kurierów Społecznych.

Mówiąc o znaczeniu tych pieniędzy, przeznaczonych na sferę społeczną, wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura podkreśla, że zarząd województwa patrzy na rozwój regionu „holistycznie”. – Nie chcemy się zajmować tylko pojedynczym działaniem, patrzmy, co naprawdę potrzebne jest regionowi, aby mógł się rozwijać. Ale jeśli ma się rozwijać region, to muszą się rozwijać ludzie – mówi.

Inwestycje największe w historii

Marszałek mówi o rekordowej kwocie dla regionu, bo w latach 2007-2013 Opolskie miało do dyspozycji 686 mln euro, w latach 2014-2020 – 944 ml euro, a teraz będzie to aż 966 mln euro. – Biorąc pod uwagę wkład własny do planowanych inwestycji to oznacza, że najbliższe lata to największe w historii województwa inwestycje, które wyniosą 5 miliardów 110 milionów złotych – podkreśla marszałek Andrzej Buła. Żeby nam tylko wystarczyło siły, dobrych pomysłów, ale i dobrej kontynuacji – dodaje.

Więcej pieniędzy niż do tej pory będzie w ramach programu regionalnego do dyspozycji subregionów. To podejście się sprawdza, projekty partnerskie są dobrze realizowane, więc aż 27% z całej kwoty dla województwa będzie dzielone w subregionach (w latach 2014-2022 było to 14% kwoty RPO). – Wkrótce rozpoczniemy objazd subregionów i tam, na miejscu, będziemy rozmawiać z samorządowcami o szczegółach – mówi marszałek informując, że nowością w projektach subregionalnych będzie – oprócz realizowanych do tej pory inwestycji – komponent społeczny. – Chcemy, żeby pieniądze na politykę społeczną były bardzo blisko mieszkańca – podkreśla Andrzej Buła.

Rząd nadal nie zakończył negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską, ale marszałek szacuje, że do końca roku będzie czas na dobre i szczegółowe przygotowanie do zarządzania pieniędzmi europejskimi w regionie, a umowy na fundusze dla regionów będą podpisywane z początkiem przyszłego roku.

Województwo zamierza także starać się o pieniądze w ramach programów krajowych, a koszt dofinansowania 21 projektów, spójnych z programem regionalnym, to kwota około 3 miliardów złotych.