Magistrat otrzymał środki na budowę nowego PSZOK

W Kuźni Raciborskiej powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina na ten cel otrzymała z rządowego programu prawie 6 milionów złotych. – Inwestycja pozwoli na utrzymanie niskich cen za odbiór odpadów komunalnych – zapewnia burmistrz Paweł Macha.

Dokładna lokalizacja wysypiska znana będzie dopiero po zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.