Trzeba przeprowadzić zmiany w przepisach

W kędzierzyńsko-kozielskim starostwie farmaceuci rozmawiali z prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej o pilnej potrzebie nowelizacji ustawy farmaceutycznej, która umożliwiałaby finansowanie dyżurów aptek przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz o problemach kadrowych właścicieli aptek. – Obecnie dyżury aptek do godziny 23 stają się standardem – mówi Marek Tomków, prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

– Podobnie sytuacja wygląda w innych powiatach Opolszczyzny – kluczborskim, oleskim czy na przykład namysłowskim – dodaje Tomków.

Przypomnijmy, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim od nowego roku dyżury aptek pełnione są do godz. 23.00. Po tej godzinie, w nagłej sytuacji, mieszkańcy mają do dyspozycji Nocny Punkt Medyczny, gdzie udzielana jest pomoc pacjentom (także podawane najpilniejsze leki), lub jeśli sytuacja tego wymaga otrzymujemy skierowanie do szpitala.