Bardzo potrzebne osocze od ozdrowieńców

W związku z narastającą liczbą zakażeń i zwiększonym zapotrzebowaniem na osocze od ozdrowieńców, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zwraca się z prośbą o oddawanie osocza do osób, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Priorytetowo potrzebne jest szczególnie osocze od mężczyzn z grupą krwi: AB RhD+ i AB RhD-

Osocze można oddać w siedzibie Centrum w Raciborzu oraz w jego Terenowych Oddziałach: w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Rybniku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikami rejestracji. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Centrum.