Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie raciborskim

831 uczniów od września rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych powiatu raciborskiego. To wstępne dane,  po doświadczeniach z lat ubiegłych należy spodziewać się większej liczby uczniów, których ilość może wzrosnąć nawet do około 850. – Uruchomiono 28 oddziałów, to o trzy mniej niż w roku ubiegłym – tłumaczy wicestarosta Marek Kurpis.

Informatyk, elektryk i mechatronik, to kierunki cieszące się niesłabnącą popularnością. Do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Licea Ogólnokształcące – 8 oddziałów – 28,54 %
Liceum Plastyczne- 1 oddział – 3,5%,
Technika- 12 oddziałów – 42,86 %,
Branżowe Szkoły I Stopnia -7 oddziałów -25,1%.

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 5 oddziałów

– I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza- 4 oddziały
– Liceum Sztuk Plastycznych- 1 oddział

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 4 oddziały

3. Zespół Szkół Ekonomicznych – 4 oddziały

– Technikum nr 1 w Raciborzu – 4 oddziały

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 7 oddziałów

– Technikum nr 2 – 3 oddziały
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 1- 4 oddziały

5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – 8 oddziałów

– Technikum nr 4 – 5 oddziałów
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 – 3 oddziały