Rusza remont spichlerza w Sudole

W przyszłym tygodniu rozpoczną się roboty budowlane związane z remontem zabytkowego spichlerza chłopskiego w Raciborzu Sudole. Miasto Racibórz pozyskało na ten cel środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Ochrony Zabytków 2020 w wysokości 40 tys. zł oraz dotację Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50 tys. zł. Zadanie to ma obejmować wymianę konstrukcji dachu z pozostawieniem oryginalnych elementów więźby oraz wymianę pokrycia dachu z eternitu na łupek naturalny. Ma zostać także wzmocniona murowana część obiektu. Prace mają się zakończyć 15 października 2020 r. Całościowy koszt remontu w tym zakresie to 150 334, 22 zł.