Termomodernizacja budynku OSP i szkoły

Budynki OSP Strzeleczki i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Komornikach doczekają się termomodernizacji. Wartość zadania to ponad 1,6 mln złotych. 

– mówi Marek Pietruszka, wójt gminy Strzeleczki. Projekt zakłada modernizację systemu CO, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację oświetlenia oraz instalację paneli fotowoltaicznych.