Ruszają remonty ulic w Tworkowie

Ruszają prace na dwóch odcinkach dróg w Tworkowie – oznacza to zmiany w ruchu dla kierowców i utrudnienia dla pieszych. O szczegółach mówi wójt gminy Krzyżanowice, Grzegorz Utracki.

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie miliona 340 tysięcy złotych.