Szpital otrzyma nowy stół operacyjny

W raciborskim szpitalu pojawi się nowy stół operacyjny – będzie on pomocny przy wykonywaniu zabiegów ortopedycznych u pacjentów. Koszt zakupu stołu to blisko 350 tysięcy złotych, zdecydowana większość pieniędzy pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – wkład własny samorządu wyniósł zaledwie 3,5 tysiąca złotych.

Pozyskane środki na zakup tego nowoczesnego sprzętu są pokłosiem ubiegłorocznej wizyty delegacji Powiatu Raciborskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, kiedy to podpisano umowę na dostawę nowej karetki pogotowia. Podczas spotkania w którym uczestniczył minister Michał Woś oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski została również omówiona pilna potrzeba  przekazania środków na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego.

Teraz przed Powiatem Raciborskim stoi zadanie wyboru dostawcy w drodze zapytania ofertowego. Sprzęt ostatecznie trafi do Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu.