190 laptopów dla domów dziecka

Urząd Marszałkowski w Opolu nie zapomina podczas epidemii o domach dziecka. Do placówek skierowano pomoc w postaci środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu do odkażania. Uruchomiony został również program „zdalny korepetytor”, który pomaga zarówno w naukach ścisłych, jak i nauce języków obcych. – W domach dziecka w związku ze zdalną edukacją, był problem ze sprzętem do nauki – tłumaczy marszałek województwa Andrzej Buła.

– Podobna sytuacja dotknęła domy pomocy społecznej – dodaje marszałek.

Zarząd Województwa Opolskiego złożył kolejny własny projekt na kwotę 5 mln złotych. Pozyskane środki mają być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli z 26 szkół licealnych.