Szef śląskiego NFZ oddalił protesty do konkursu. Będą kolejne odwołania od decyzji?

 

Wczoraj (07.03) na stronie ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiła się decyzja co do odwołań od wyniku konkursu na świadczenie badań tomografem komputerowym. Szef śląskiego NFZ oddalił odwołania, co w praktyce oznacza, że zgodnie z wynikiem konkursu, badania TK dla pacjentów ambulatoryjnych świadczyć będzie Eurodent przy Bema w Raciborzu.

W konkursie na badania tomografem komputerowym dla pacjentów ambulatoryjnych złożono 5 ofert, protesty do wyniku były dwa, złożyła je Tomma i Helimed. Zwycięski w konkursie Eurodent otrzymał 76 punktów, druga była Tomma uzyskując 2 punkty mniej. Trzecią firmą w konkursie był Helimed z uzyskaną liczbą punktów 66. Wszystkie startujące w konkursie podmioty otrzymały tyle samo punktów za przedstawioną cenę do pakietu badań – przypomnijmy – świadczonych do końca czerwca.

Decyzja szefa śląskiego oddziału NFZ ma rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji jednak strony ponownie mają tydzień na odwołanie.