Nie żyje ojciec Józef Krettek

6 marca 2017 roku zmarł misjonarz o. Józef Krettek SVD, werbista, w 80 roku życia, 62 roku ślubów zakonnych oraz 55 roku kapłaństwa. Na niwie misyjnej przepracował 49 lat.
Józef Krettek urodził się 23 lipca 1936 roku w Lasakch. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Niższym Seminarium OO Werbistów w Nysie, które kontynuował w Pieniężnie. Tam też przyjął święcenia kapłańskie w 1962 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami po ukończeniu studiów teologicznych odbył tzw. rok pastoralny w Bytomiu. W 1962r. o. Krettek został przeznaczony do Pieniężna, gdzie przez okres 9 miesięcy obsługiwał Piotrowiec i Białczyn, dojeżdżając tam z klasztoru. W 1964 r. przeszedł do diecezji poznańskiej pełniąc przez 3 miesiące obowiązki wikariusza w Kórniku. Na takie samo stanowisko skierowano go wraz z o. F. Książkiem do Sztumu. Następnie wspólnie z o. J. Bartoszkiem pracował w latach 1965-1966 przy kościele św. Antoniego w Braniewie, skąd został odwołany do pracy misyjnej na Nową Gwineę.

2 października 1967r. odleciał samolotem w towarzystwie o. P. Książka i o. J. Bonkosza z Rzymu do Nowej Gwinei, zatrzymując się w Australii. W Epping uczęszczał na kurs jęz. angielskiego i brał sporadycznie udział w duszpasterstwie dla polonii australijskiej. Australię opuścił pod koniec maja 1967 r. Pierwszą placówkę na Nowej Gwinei przejął w Pumakos, diec. Mount Hagen, na której przebywał do marca 1966 r. Od tego czasu pracował na placówce Pompobus.

Do ojczyzny wrócił w połowie lutego tego roku. Zmarł po ciężkiej chorobie 6 marca w klasztorze w Pieniężnie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę (11.03) w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 3,
godz. 10:30 – modlitwa różańcowa
godz. 11:00 – Msza św. pogrzebowa i procesja na cmentarz

W kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Sławikowie odmawiana będzie modlitwa różańcowa w intencji śp. o. Józefa Krettka w środę i czwartek o godz. 17:00 oraz w piątek o godz. 18:30.