Stwórz logo i zanieś do urzędu.Twój pomysł też się liczy.