Starostwo stawia na ekologiczne rozwiązania

Miniona sesja Rady Powiatu to podział ponad 2 mln złotych, które dzięki dobremu gospodarowaniu środkami publicznymi oraz pozyskanym funduszom zewnętrznym zostaną zainwestowane w taki rodzaj zadań, które bezpośrednio wpłyną na komfort życia mieszkańców. A są to m.in. projekty oświatowe, które ściśle związane są również z proekologicznym rozwojem Powiatu.

Jeszcze w 2021 roku projekt montażu paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na LED planowany jest w 7 jednostkach podległych Powiatowi:

– CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
– II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
– Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
– Starostwo Powiatowe w Raciborzu (budynek A i B)
– Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu

Ponadto podjęto działania dotyczące przygotowania dokumentacji na kompleksową termomodernizację budynków:

– Domu Pomocy Społecznej „Złota jesień” w Raciborzu
– Powiatowego Zarząd Dróg w Raciborzu

Zarówno szkoły jak i pozostałe placówki, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski będą poddane także licznym pracom remontowym. Renowacje dachów, piwnic i toalet, remonty sal gimnastycznych a także innych pomieszczeń i gabinetów oraz naprawa sieci wodociągowej czy pęknięć ścian to tylko niektóre z nich.

Przebudowę i modernizację oraz prace konserwatorskie czekają w tym rozdaniu również m.in:

– Zamek Piastowski w Raciborzu (zaplecze kuchenne; budynek bramny, ściany elewacji wschodniej oraz ściana zachodnia)
– Pomieszczenia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Podsumowując, na ten rok dzięki dodatkowo wypracowanym środkom zaplanowano łącznie ponad 20 oświatowych i ekologicznych inwestycji, które wspólnie z kolejnymi projektami drogowymi, zapowiadają niezwykle pracowite miesiące.