Starosta i zarząd dobrze wydali samorządowe pieniądze. Wszyscy radni “Za”


Wszyscy obecni podczas głosowania radni pozytywnie ocenili wykonanie przez starostę i zarząd powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Wcześniej pozytywną opinię wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje branżowe. W pierwszej połowie 2019 roku samorząd wykonał szereg inwestycji na drogach, w szpitalu czy w oświacie. Mówi Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie –Koźlu.

Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził remonty nawierzchni dróg oraz mostów m.in. w Karchowie, Roszowickim Lesie i Jaborowicach.