Nowy numer rachunku do płatności za odpady komunalne w Raciborzu

W związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) z dnia 06.09.2019 r. Urząd Miasta został zobligowany do utworzenia nowego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWY NR RACHUNKU DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI TO :

52 1050 1070 1000 0024 5938 2475

Wpłat na nowe konto należy dokonywać już od 1 października 2019 roku.