Spotkania konsultacyjne odnośnie linii CPK odwołane

Dziś (28.01) występująca w roli koordynatora rozmów między mieszkańcami i samorządami a inwestorem spółka Egis poinformowała, że planowane na początek lutego spotkania konsultacyjne dotyczące przebiegu nowej linii kolejowej z Ostravy do CPK  zostają odwołane.

Poniżej pełna treść przesłanego do mediów komunikatu:

„Szanowni Państwo,

Z przykrością zawiadamiamy, że zaplanowane na najbliższe tygodnie konsultacje społeczne w sprawie budowy linii kolejowej Katowice – granica państwa – Ostrawa zostają odwołane. Ta trudna decyzja została podyktowana zmieniającą się sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwu – gościom naszych spotkań oraz naszym pracownikom. Zdaniem ekspertów, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w założonym wcześniej terminie jest związane ze zbyt dużym ryzykiem sanitarnym.

Dlatego wrócimy do Państwa w pierwszym możliwym terminie, umożliwiającym bezpieczną organizację spotkań na żywo – i poinformujemy o tym Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.

Dziękujemy samorządom za pomoc w logistyce i organizacji spotkań, liczymy na Państwa wsparcie za kilka tygodni.

Ponieważ otrzymujemy do Państwa wiele sygnałów związanych z przedstawionymi materiałami, zdecydowaliśmy się zorganizować dodatkowy cykl spotkań informacyjnych online, z mieszkańcami poszczególnych gmin i sołectw.

Spotkania te NIE ZASTĘPUJĄ konsultacji społecznych. Ich organizatorem będzie wykonawca Studium Wykonalności – konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail, JAF Geotechnika oraz Centralny Port Komunikacyjny. Będziemy chcieli wyjaśnić Państwu szczegółowo przebiegi wariantów linii kolejowej Katowice – Ostrawa oraz odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości.

Spotkania te będą realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania, niebawem przedstawimy ich szczegółowy harmonogram.

O właściwym etapie konsultacji społecznych, realizowanym poprzez spotkania na żywo, będziemy informowali Państwa wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej.

Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i do zobaczenia!

Zespół Projektowy CPK”