Skład zarządu RAFAKO S.A. uzupełniony

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., uzupełniając skład Zarządu Spółki, powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Ewę Porzucek, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Jarosława Pietrzyka. Ewa Porzucek jest menadżerem z dużym doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Doskonale zna polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości oraz prawo podatkowe. Doświadczenie z branży produkcyjnej, usługowej i handlowej łączy z wiedzą teoretyczną z zakresu podatków i rachunkowości, kontrolingu oraz rachunkowości zarządczej.

Autorka wielu strategii finansowych dla firm, z sukcesem wdrażanych i realizowanych. Ostatnio pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce SUNEX S.A., gdzie poza realizacją polityki finansowej i nadzorowaniem pracy działu księgowości oraz działu finansowego, zajmowała się wdrażaniem zmian i optymalizacją procesów oraz pozyskiwaniem środków na zadania inwestycyjne i z zakresu B+R. Wcześniej była Dyrektorem Finansowym w EUROPOLES KROMISS sp. z o.o., Chrzanów, gdzie m.in. wdrażała strategię restrukturyzacyjną. W latach 2006 – 2018 była Dyrektorem Finansowym Grupy FCC w Polsce. Ewa Porzucek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ma również tytuł MBA National Louis Univeristy.

Jarosław Pietrzyk od niedawna pełnił funkcję Prezesa Zarządu RAFAKO Engineering spółka z o.o. Wcześniej przez wiele lat był Prezesem Zarządu Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. (d.Mostostal Kędzierzyn S.A.) i wiceprezesem Zarządu Mostostal Zabrze S.A. Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w specjalistycznym budownictwie przemysłowym dla energetyki oraz sektorów petrochemicznego, chemicznego i przemysłu ciężkiego. Doświadczenie zdobywał zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych, gdzie bezpośrednio nadzorował realizację projektów. Brał udział w dużych procesach restrukturyzacyjnych. Zarządzał projektami, począwszy od planowania, tj. strategii realizacji, budżetu, opracowywania harmonogramów, analizę ryzyk, zakresu i rozwiązań technicznych, poprzez zasady kontrolowania i rozliczania projektu, ocenę i dobór zasobów oraz nadzór nad wszystkimi fazami realizacji projektu.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, a w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie, oparte na programie MBA.