Narkotyki w korespondencji do ZK w Raciborzu

Strażnicy zakładu karnego w Raciborzu przejęli narkotyki w korespondencji kierowanej do jednego z osadzonych odbywających karę zakładzie. W przesyłce znajdowały się gazety motoryzacyjne. Po sprawdzeniu zawartości przesyłki szybko okazało się, że wśród stron znajdowało się zawiniątko. Po odpakowaniu w środku znajdował się biały proszek. Przeprowadzone badanie dało wynik pozytywny na obecność substancji o nazwie KRACK.

Jest to już kolejna próba przemytu substancji odurzającej na teren zakładu karnego, która dzięki zachowanej czujności funkcjonariuszy została skutecznie udaremniona. Pamiętajmy, że funkcjonariusze Służby Więziennej są stale szkoleni w zakresie przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz środków psychotropowych na teren zakładu karnego. Dostęp do najnowszych urządzeń oraz testów pozwalających nie tylko ustalić, czy mamy do czynienia ze środkiem odurzającym, ale również z jakim jego rodzajem,  jest gwarancją sprawnie przeprowadzonej procedury kontrolnej oraz szybkiego poinformowania odpowiednich organów ścigania.