Samorządowa Karta Praw Rodziny odrzucona

Sejmik Województwa Opolskiego nie przyjął Samorządowej Karty Praw Rodziny. Projekt uchwały został rozesłany do samorządów w całej Polsce przez Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. – Samorząd robi wiele dla rodziny, a niektóre zapisy karty nie leżą w jego kompetencjach – tłumaczy Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.

– Najbardziej w godność obywatelską godzi zapis definiujący rodzinę – dodaje wicemarszałek.

Radni opolskiego sejmiku na sesji odrzucili złożony projekt. Przeciw głosowało 19 radnych, 7 było za.