Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje

Magistrat w Krzanowicach przystępuje do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To pokłosie podjętej w ubiegłym roku przez radnych Krzanowic uchwały dotyczącej nowego studium uwarunkowań przestrzennych na terenie gminy. Mówi burmistrz Andrzej Strzedulla.

Osoby, które złożyły wniosek przed obwieszczeniem terminu nie muszą składać deklaracji po raz kolejny.