Ruszył remont wieży szybu Jan

Trwa modernizacja dawnego budynku maszyny wyciągowej Jan w Pszowie. Szyb został obudowany rusztowaniami. Trwa jego oczyszczanie.

Stalowa konstrukcja wieży szybu Jan jest aktualnie oczyszczana ze starej powłoki malarskiej przez piaskowanie. Równocześnie trwają prace przygotowawcze do montażu wsporników pod schody wejściowe na wieżę. Kolejnym etapem będzie antykorozyjne zabezpieczenie wieży powłokami w odpowiednim systemie malarskim. Docelowo szyb będzie wieżą widokową i stanie się jedną z atrakcji zlokalizowanych na terenach pokopalnianych w Pszowie.

Modernizacja budynku maszyny wyciągowej rozpoczęła się w styczniu tego roku. Aktualnie we wnętrzu obiektu trwają prace związane z konstrukcją stropu nad parterem. Wykonywana jest izolacja ścian fundamentowych budynku jak również prowadzone są prace związane z elewacją – przemurowywanie istniejących otworów okiennych, uzupełnianie ubytków, przemurowanie spękań.

Miasto pozyskało finansowanie zarówno na kompleksową modernizację budynku, jak również szybu Jan oraz terenu wokół obiektu. W planie jest przygotowanie miejsc ciszy i odpoczynku oraz strefy dobrej zabawy dla młodszych dzieci.

W budynku maszynowym zachowana zostanie konstrukcja maszyny wyciągowej. Industrialny element stanie się głównym elementem zdobniczym powstającej w pokopalnianym obiekcie placówki kulturalnej. Docelowo w tym miejscu swoją przestrzeń będzie miała biblioteka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Stojąca obok wieża szybu Jan będzie jedyną w Pszowie wieżą widokową. Rewitalizacja obiektu będzie pierwszym znaczącym krokiem w procesie zagospodarowania terenów po byłej kopalni Anna.