Gmina zakupiła 64 komputery

Dzieci i młodzież mieszkająca w gminie Krzanowice na terenach po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych otrzymają wkrótce nowy sprzęt komputerowy. – Urząd miasta wyłonił już firmę, która dostarczy sprzęt w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”- informuje burmistrz Andrzej Strzedulla.

Krzanowicki magistrat w ramach projektu zakupił 64 komputery.