Rozmowy o klimacie z posłanką

Trwa akcja „Lato z Klimatem” zainicjowana przez posłankę Gabrielę Lenartowicz. Przedsięwzięcie ma za zadanie zwrócić uwagę mieszkańców Raciborza na zmiany klimatyczne, o których mówi cały świat. – W akcję zaangażowano m.in. młodzież i dzieci – wyjaśnia posłanka.

Drugą formą spotkań w ramach akcji są rozmowy na temat ekologii z kobietami.

„Lato z Klimatem” zakończy się we wrześniu piknikiem na Zamku Piastowskim. Rozstrzygnięty zostanie wówczas konkurs plastyczno – fotograficzny.