Rozdano środki w ramach Inicjatywy sołeckiej

Ponad pół miliona złotych na inicjatywy sołeckie otrzymało 11 gmin z terenu powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego – pieniądze przeznaczone będą na realizację projektów o które wnioskowali mieszkańcy danych miejscowości lub sołectw. Starosta raciborski Grzegorz Swoboda, który był gospodarzem podpisania stosownych umów z przedstawicielami śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, uważa tę inicjatywę za bardzo pożyteczną.

Tylko w powiecie raciborskim w ramach marszałkowskiego programu Inicjatywa sołecka wsparcie finansowe otrzyma 5 gmin na łączną kwotę ponad 220 tysięcy złotych.