Rozmawiali o modernizacji linii kolejowej

KP Polskie Linie Kolejowe zleciły opracowanie studium wykonalności dla modernizacji linii kolejowej Kędzierzyn – Koźle – Racibórz – Chałupki. 22 stycznia w Raciborzu odbyły się konsultacje w tej sprawie, w których udział wziął prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

Spotkanie w Raciborzu miało na celu poznanie oczekiwań samorządów oraz podmiotów gospodarczych w stosunku do infrastruktury kolejowej, rynku usług transportowych oraz planów w zakresie wykorzystania tej infrastruktury po zrealizowaniu projektu.

Remont linii C-E 59 (Kędzierzyn – Koźle – Racibórz – Chałupki) to cześć większego zadania PKP PLK pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Podczas spotkania zgłoszono szereg uwag oraz oczekiwań wobec tego szlaku kolejowego. Wśród tych propozycji znalazły się m.in. nowe lokalizacje przystanków, większa intensywność i przyspieszenie kursów czy nowe połączenia. Wszystkie propozycje zostaną teraz poddane analizie, wpisane do studium i ocenione pod kątem ich zasadności i możliwości inwestycyjnych.