Lokalizacja wybrana. Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu

Coraz bliżej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Rudnik. Wysypisko powstanie pomiędzy drogą krajowa nr 45 a planowaną obwodnicą Racibórz – Pszczyna. Całość inwestycji powinna zamknąć się w kwocie 1,2 mln zł. – Budowa PSZOK-a ma być dofinansowana w 80 procentach ze środków Subregionu Zachodniego – tłumaczy wójt gminy Piotr Rybka.

Wyniki konkursu poznamy w połowie tego roku.