Rozbudowany monitoring już funkcjonuje

Na terenie Kędzierzyna-Koźla uruchomiona została sieć monitoringu jakości powietrza. W różnych punktach miasta pojawiło się 26 pyłomierzy, które pozwalają na bardziej dokładne pomiary poziomu zanieczyszczeń. Na każdym osiedlu znajduje się przynajmniej jedno takie urządzenie. Sieć pyłomierzy powstała po to, aby m.in. dokładnie wyznaczyć obszary najbardziej zanieczyszczone i uzyskać informacje pozwalające na wczesne ostrzeganie oraz ochronę mieszkańców miasta przed negatywnymi skutkami smogu. Artur Maruszczak, zastępca prezydenta miasta.

Wyniki pomiarów dostępne są na stronie powietrze.kedzierzynkozle.pl